Spaceshare : Vì sao gọi là quảng cáo

Spaceshare : Vì sao gọi là quảng cáo

Vì sao gọi là quảng cáo :

Quảng cáo là gì ?

– Con: Bố ơi ! Có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo nguyệt, hay lường gạt kẻ khác phải không bố ?

– Bố: Đúng đấy, con ạ !

– Con: Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”,”quảng báo”, “quảng hươu”, “quảng nai” mà lại dùng “quảng cáo”

Sưu tầm.

spaceshare

spaceshare

http://pacesharevn.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *