Những câu nói để đời của Joker “Hoàng tử tội phạm”

Mr. Joker hay còn tên khác được gọi là “ Hoàng tử Tội phạm ”, … Continue reading Những câu nói để đời của Joker “Hoàng tử tội phạm”