“Nhà tôi có nuôi một người vợ”. Các Quý ông! Đừng nói đây là bài viết nịnh vợ

Trước hôm hai đứa ra phường đăng ký kết hôn sau nhiều ngày vất vả … Continue reading “Nhà tôi có nuôi một người vợ”. Các Quý ông! Đừng nói đây là bài viết nịnh vợ