Chuyện đời chuyện nghề : CEO Rakuna Đồng Đức Trọng

Kiến thức kinh tế : “May mắn” vì ra trường đúng thời điểm khủng hoảng … Đọc tiếp Chuyện đời chuyện nghề : CEO Rakuna Đồng Đức Trọng